Advertising banner 728x90 at here - $75/week or $280/month

Ripple: Nhóm liên ngân hàng mới sử dụng Blockchain để xử lý thanh toán toàn cầuRipple đã hình thành một nhóm điều hành thanh toán toàn cầu (GPSG) gồm 6 ngân hàng, đây là nhóm liên ngân hàng đầu tiên dựa trên công nghệ tài chính phân tán để xử lý thanh toán toàn cầu…

Ripple là thách thức mới của SWIFT

Mặc dù trong báo cáo không đề cập đến nó rõ ràng, hệ thống mạng mới là một thách thức tiềm năng mà SWIFT (Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và Tài chính quốc tế) phải đối mặt. Khi mới đi vào hoạt động năm 1970, SWIFT là tiêu chuẩn để xử lý thanh toán quốc tế giữa các ngân hàng trên toàn thế giới.

Sáu ngân hàng nằm trong ban điều hành đó là: Ngân hàng Mỹ, Tập đoàn tài chính Merrill Lynch, Ngân hàng Santander, Tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính Unicredit, Ngân hàng Standard Chartered, Tập đoàn ngân hàng Westpac và Ngân hàng hoàng gia Canada.

Blockchain với những quy tắc và sự quản lý được xác định rõ ràng

Việc công bố chỉ sau một tuần khi Ripple tiết lộ có nhiều ngân hàng đã tham gia vào mạng lưới sử dụng giao thức thanh toán Ripple của nó. Mạng lưới có chứa 15 đến 50 ngân hàng hàng đầu thế giới, tách biệt với GPSG.


Trong thông báo chính thức của GPSG tuyên bố:

 Dù Ripple đã có (hay chưa có) một mạng lưới ngân hàng rộng lớn, GPSG vẫn sẽ làm việc hết mình để thực hiện được mục tiêu đã đề ra.  Nhóm sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tạo ra và duy trì quy tắc thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, các tiêu chuẩn chính thức cho các hoạt động sử dụng Ripple cùng các hành động khác thúc đẩy khả năng thanh toán Ripple phát triển“.
Vì vậy, nhiều công ty mô tả GPSG như một mạng lưới thanh toán dựa trên Blockchain duy nhất trên thế giới cho các ngân hàng với những quy tắc và sự quản lý được xác định rõ ràng.

Sự hăng hái của Ripple

Ripple là công ty đã sáng tạo ra và phát triển giao thức thanh toán Ripple.

Hơn 1 tuần trước, Ngân hàng Canada ATP đã gửi một giao dịch đến Reise Bank của Đức. Đó là trường hợp đầu tiên được báo cáo sử dụng phương pháp thanh toán liên ngân hàng quốc tế thông qua Blockchain.


Cũng trong tuần đó, Ripple cũng công bố một vòng tại trợ lớn 55 triệu USD cho Series B, làm cho nó trở thành một dự án Blockchain được tài trợ lớn nhất.Ripple cũng là một trong những công ty đầu tiên trong ngành công nghiệp Blockchain thừa nhận rằng công nghệ của nó được tạo ra để phục vụ cho các ngân hàng.Về giao thức thanh toán Ripple, nó là một hệ thống cho phép việc chuyển tiền được thực hiện trong thời gian thực giữa các ngân hàng được gọi là RTGS (Real-time Gross Settlement).Vì đây là một Blockchain được phân quyền nên nó cũng nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng Bitcoin.


Theo: Jon Southurst

,