Rules About Invest Online - Điều khoản về đầu tư Online


Khuyến cáo: Đầu tư online là một hình thức đầu tư mang tính rủi ro rất cao, đặc biệt là đầu tư vào những site HYIP. 

Bạn có thể mất hết tiền khi đầu tư mà không thể khởi kiện hay thu giữ tài sản từ những site online. 

Vì thế hãy chắc rằng bạn hiểu được tính rủi ro, suy nghĩ thật kỹ trước khi nạp tiền để đầu tư.

KIEMTIEN4ME.COM không sở hữu bất kỳ chương trình nào được liệt kê, đăng tải tại website này. Vì thế, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với quyết định đầu tư của bạn vào các Program đầu tư Online được liệt kê.

Tất cả các site đầu tư Online mà chúng tôi cung cấp ở đây là để cho bạn tham khảo và sử dụng riêng chứ không phải là sự bảo đảm đầu tư thành công cũng như không có nghĩa là tư vấn, khuyến khích bạn đầu tư. 

KHI BẠN ĐÃ ĐẦU TƯ VÀO CÁC PROGRAM HYIP ĐƯỢC GIỚI THIỆU NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN. 

VÀ BẠN PHẢI TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TIỀN BẠC CỦA BẠN.

KIEMTIEN4ME TEAM,

CẢM ƠN TÌNH CẢM CỦA TẤT CẢ CÁC ACE DÀNH CHO KIEMTIEN4ME.COM

DISCLAIMER: We do not own or promote any programs listed here. The information published on KIEMTIEN4ME.COM is based on statistics and personal experience, together with knowledge and expertise retrieved from the internet in weeks of passionate search. Please also know that investing in high yield investment programs can be illegal in some countrys and states. Please check with your local laws and understand that we cannot be help responsible due to your lack of understanding of laws in your country and area. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to spend what you cannot afford to lose.

KIEMTIEN4ME TEAM,

Thank you very much.