Insurance - Bảo hiểm đầu tư trên Kiemtien4me.com


Khi một site đầu tư có bảo hiểm được đề cập trong bài viết review trên kiemtien4me nghĩa là Admin site HYIP trả một khoản tiền cho kiemtien4me để bảo hiểm lại cho thành viên đầu tư từ kiemtien4me.com. Lưu ý rằng đây là bảo hiểm tổn thất đầu tư chứ không phải bảo hiểm trên số tiền bạn đầu tư vào site.
Toàn bộ số tiền Admin site HYIP mua bảo hiểm trên kiemtien4me sẽ được chi trả toàn bộ cho thành viên được Bảo hiểm ở kiemtien4me trong tình huống xấu xảy ra.
Hết thời gian bảo hiểm hiển thị trên các site HYIP mà Admin các site đã hợp đồng bảo hiểm trên kiemtien4me mà site đó xảy ra sự cố thì khi đó kiemtien4me cũng không còn trách nhiệm phải chi trả bảo hiểm trước đó.

I/Nguyên tắc chung khi bạn được bảo hiểm tổn thất như sau:
 1. Là tuyến dưới của kiemtien4me
 2. Để lại thông tin để bảo hiểm rõ ràng theo qui định của bài viết review
*Bạn phải tuân thủ những quy định sau để được chấp nhận trả tiền bảo hiểm tổn thất.
 1. Bạn phải chủ động để lại thông tin qua comment trên bài viết ngay khi đầu tư vì khi site đầu tư mà kiemtien4me đánh dấu On-Hold hoặc Scam thì sau thời điểm đó sẽ không có bảo hiểm tổn thất.
 2. Không được tái đầu tư
 3. Bạn phải chủ động trong việc rút lãi hàng ngày để hạn chế tổn thất vì trong trường hợp nào đó bạn không thể rút lãi hàng ngày thì phần này vẫn tính là phần tiền bạn đã nhận được.
 4. Bảo hiểm tổn thất sẽ không chi trả quá 100$/người mặc dù bạn có quyền đầu tư bao nhiêu tùy vào khả năng tài chính của bạn.
 5. Trong những trường hợp có khiếu nại thì chỉ trong vòng 2 ngày (48hrs) khi kiemtien4me thông báo trả bảo hiểm, ngoài thời gian này mọi khiếu nại sẽ hủy bỏ.
Ngoài ra trong trường hợp kiemtien4me cần bạn bổ sung hình ảnh (screenshot) để chứng minh mà bạn không hợp tác thì yêu cầu bảo hiểm tổn thất sẽ hủy bỏ.

II/Nguyên tắc chia mức độ bảo hiểm

1.Số tiền tổn thất được xác định bằng (A):

Phần tiền đã nhận được (bao gồm cả phần RCBtrừ đi Phần tiền vốn đầu tư vào site.
VD: Đầu tư $500 vào site lãi ngày 3%. kiemtien4me RCB là 5%. Sau 10 ngày site đầu tư scam thì tổn thất của bạn là:
Phần tiền lãi từ site: $500 x3% x 10 ngày=$150
Phần tiền từ RCB: $500 x5%=$25
Tổn thất đầu tư : ($150+$25)-$500=$325

2.Tỉ lệ bảo hiểm được tính bằng công thức sau (B):

Khoản tiền bảo hiểm chia cho Tổng tiền tổn thất của thành viên tuyến dưới kiemtien4me x 100%
VD: Tổng tiền tổn thất từ 10 thành viên đầu tư vào site là $2500, tiền Bảo hiểm có được là $1000. Tỉ lệ BH là: $1000/$2500 x100=40%

3.Số tiền bạn nhận được từ BH tổn thất như sau (C):

(C)= Số tiền tổn thất (A) nhân với tỉ lệ BH (B).
VD: Theo ví dụ trên bạn tổn thất $325, tỉ lệ BH là 40%. Vậy số tiền bạn nhận được là: $325*40%=$130

III/Thời gian trả Bảo hiểm tổn thất.

Kiemtien4me sẽ thống kê trong 02 ngàytiến hành chi trả bảo hiểm trong 03 ngày tiếp theo. Như vậy từ lúc site đầu tư có vấn đề đến lúc bạn nhận được bảo hiểm là 05 ngày.

IV/Miễn trừ Bảo hiểm tổn thất
 1. Nếu bạn vi phạm những quy định chung và quy định riêng của site được BH thì chế độ BH tổn thất đương nhiên hủy bỏ.
 2. Trường hợp bạn không bị tổn thất đầu tư, tức hồi vốn hay có lãi thì đương nhiên cũng không thuộc diện được bảo hiểm tổn thất.

Xin lưu ý rằng tỉ lệ bảo hiểm tùy thuộc vào mức độ tổn thất mà người đầu tư bị mất, tổn thất càng cao thì tỉ lệ bảo hiểm càng nhỏ vì khoản tiền bảo hiểm là cố định. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng site đầu tư có bảo hiểm thì uy tín hay an toàn hơn những site khác vì đó là suy nghĩ sai lầm. Có nhiều yếu tố để quyết định đầu tư vào một site online, trong khi đó site đầu tư có bảo hiểm chỉ bù lại một phần nào tổn thất của bạn trong trường hợp xấu xảy ra mà thôi.

Vì thế đừng đầu tư vì có bảo hiểm hay RCB cao, quyết định đầu tư là do chính bạn và chỉ đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép. Bạn phải hiểu đầu tư online luôn rình rập rủi ro mà không ai có thể lường trước được.


V/ UPDATE NGÀY 11/03/2017 VỀ TÌNH HÌNH BẢO HIỂM ĐẦU TƯ ONLINE TRÊN KIEMTIEN4ME

- Trong thời gian vừa qua có rất nhiều admin site HYIP đã liên hệ với KIEMTIEN4ME để bảo hiểm cũng như đặt banner quảng cho chương trình của họ. Và điều mà mình nhận thấy là ACE MMO đã đầu tư lớn hơn nhiều lần số tiền bảo hiểm mà admin site HYIP đã gửi cho KIEMTIEN4ME.COM

- Để hạn chế tối đa tổn thất cho ACE MMO, KIEMTIEN4ME đã thống nhất và đưa ra quy định về việc tham gia bảo hiểm trên các site HYIP được bảo hiểm mới sẽ được add trong thời gian tới như sau:
 1. Số lượng thành viên được bảo hiểm trên các site HYIP có bảo hiểm tối đa là: 10 đến 20 thành viên/site có bảo hiểm tùy vào mức bảo hiểm mà Admin site HYIP gửi cho KIEMTIEN4ME mà có điều tiết thích hợp.
 2. Số tiền đầu tư vào site HYIP có bảo hiểm tối đa là: $50 - 100$ (ACE có thể đầu tư nhiều hơn nếu muốn nhưng số tiền tối đa mà bảo hiểm chi trả cho ACE chỉ có $100)
 3. Khi đủ số lượng thành viên tối đa cho site HYIP có bảo hiểm thì phần comment sẽ có một thông báo xác nhận đã đủ thành viên được bảo hiểm đầu tư, những thành viên đăng ký sau, những comment sau đó chỉ nhận được RCB nhưng không thuộc trách nhiệm giải quyết bảo hiểm khi site xảy ra sự cố.
 4. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày thông tin được cập nhật và áp dụng cho các site HYIP bảo hiểm mới và cũ nhưng đã hết chu kỳ cũ (Vẫn còn bảo hiểm nhưng chu kỳ cũ đã kết thúc).


KIEMTIEN4ME KHÔNG KHUYẾN KHÍCH HAY CỐ VẤN ACE ĐẦU TƯ VÀO BẤT KỲ SITE HYIP NÀO ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRÊN WEBSITE. 

MỌI QUYẾT ĐỊNH THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA ACE. LỢI NHUẬN LUÔN TỈ LỆ THUẬN VỚI RỦI RO.


CHÚC ACE MMO THÀNH CÔNG VÀ KIẾM THÊM NHIỀU THU NHẬP.

Kiemtien4me Team,

Thank you.

For HYIP owner

Insurance packages: The insurance price is depend on your site’s performance, payment procedure and the detail plans. This is for reference only in the case you need the rank AVG of insurance price in kiemtien4me.com
 1. VIP Program: $5000 for Life time
 2. Diamond Program: $2500 for Life time
 3. Golden program : $1000 For 30 days
 4. Premium program : $800 For 20 days 
 5. Stick program: $500 For 15 days
 6. Normal program: $300  For 07 days
The processor wallets accepted are BTC, Perfect Money, Payeer, Advcash. Please contact us before you want to buy the Insurance packages for our review. Contact information:
Thank You